Vedtekter

Her kan dere lese barnehagens vedtekter. Vedtektene er bindende for ansatte, eier og foresatte. Opptakskriterier er også beskrevet her ;)