Barnehagen vår

BARNEHAGENS VERDIER OG INTENSJONER

Hos oss i Gullungen barnehage er hvert barn unikt!

De starter i barnehagen med hver sin “ryggsekk” som blant annet er fylt med:
- følelser
- meninger
- vilje
- ferdigheter
- mot
- humør
- nysgjerrighet
- åpenhet
- lekelyst
- lærelyst

Vi ønsker at barna skal få utvikle seg ut fra sine individuelle forutsetninger og behov. De skal få møte utfordringer på sitt ståsted og ha mulighet til å føle trygghet og mestring uansett prestasjonsnivå. Vi vil være med på å gi barna den “ryggrad” og selvstendighet de trenger for å møte den store verden.

Som voksne spiller vi en svært sentral rolle i arbeidet med å nå disse målene og i vårt samspill med barna ønsker vi å:

- gi dem omsorg og trygghet, samt støtte, oppmuntre og motivere dem i deres prestasjoner
- skape gode normer og verdier som vi alle må forholde oss til
- være i “den gode samtalen” hvor voksne og barn snakker med hverandre og ikke til hverandre
- skape positiv og gjensidig respekt og gi dem tro på at det de sier og gjør er meningsfylt
- støtte dem i deres utvikling av sosial kompetanse og evne til empati. Barns samhandling med hverandre og respekt for seg selv og andre, anser vi som svært viktige egenskaper og vi voksne ønsker å være gode forbilder.
- skape gode holdninger, høflighet og folkeskikk.
- få frem humor og masse glede

For å kunne forstå og imøtekomme det enkelte barn på best mulig måte, er det viktig at barnehagen har en god og åpen dialog med foreldre/foresatte.