Søke plass

Velkommen som søkere til Gullungen barnehage AS. Dersom du ønsker å søke plass hos oss, ta gjerne kontakt med styrer på tlf; 975 35 552, Lene.

Vi er med i samordnet opptak via Arendal Kommune. Klikk på linken:

 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/slik-soker-du-barnehageplass/

 

Utdrag av våre opptakskriterier, som også er hjemlet i vedtektene:

1. Barn med spesielle behov og barnevernsbarn med vedtak

2. Barnets fødselsår og kjønn i forhold til barnegruppa

3. Personalets barn

4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen

5. Bosatte i Øyestad oppvekstområde

Gå inn på linken øverst på siden og send søknadsskjema via Arendal kommune.
Du må legge inn ditt eget og barnets fødsels- og personnummer. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du ringe eier/styrer:

Lene Larsen på tlf: 975 35 552.