Lykketroll

Lykketroll er avdelingen for barna i alderen 2-4 år.

Hos Lykketroll er vi 9 barn, ved oppstart av barnehageåret 2018/2019. Alle barna er født i 2015.

De som jobber på avdelingen er: Natalia (barnehagelærer), Rachel (barnehagelærerstudent) og Tina Jørgensen Hofstøl (pedagogisk leder).