Medisinering i barnehagen

Her finner du all informasjon om medisinering i barnehagen.

Medisinering av barn i Gullungen barnehage AS.

 

Personalet i barnehagen vil ikke kunne gi medisiner til barn i barnehagen med unntak av kronisk syke barn og akutt medisinering, eller etter spesiell avtale.

Personalet er ikke trent i utdeling av medisiner, og vil ikke ha den erfaring som helsepersonell og foreldre har. Man påtar seg et stort ansvar for medisineringen av barn og andres barn spesielt.

Ved kronisk syke barn og akutt medisinering (som ved f.eks. allergi, anfall, epilepsi, diabetes) vil personalet kunne bistå med medisinering. Det skal da foreligge skriftlig avtale om dette signert av både foreldre og personalet. I slike tilfeller skal det foreligge en instruks for hvordan medisineringen foretas, Denne skal være signert av barnets lege. Se vedlagte dokumenter.

Ved spørsmål ta kontakt med pedagogisk leder for ditt barn eller eier/styrer på tlf: 901 60720 (Beate).

Dette skjema er mer info om medisinering i barnehagen, og en enkel avtale om medisinering av barn: Medisinering.

Dette skjema tilsvarer nesten det første, men er mer omfattende og bør brukes ved mer inviklet medisinering, samt også dersom det er en mer alvorlig medisinering som skal utføres i barnehagen. Avtale om medisinering.

Dette skjema skal skrives ut og tas med ferdig utfylt til barnehagen ved levering av barnet og medisin. Skjema for utlevering av medisiner.