Planleggingsdager 2017/2018

Her vil de til enhver tid fastsatte planleggingsdagene ligge tilgjengelig:

 

BARNEHAGEÅRET 2017-2018

6. november - 2017

8. desember - 2017

24. JANUAR 2018 

18. mai 2018

1 dag "holdes igjen" - med forbehold til kurs

Dessverre samsvarer ikke datoene med skolenes planleggingsdager, det er fordi jeg ikke kan påvirke kommunens planlegging av kompetanseheving for barnehager. Men her kan dere se vårt dokument som styrer endel av våre planleggingsdager, vi velger nok ikke at alle deltar på alt, men jeg gjør et relevant utvalg med tanke på barne- og personalgruppa som til enhver tid er hos oss.

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGER I ARENDAL KOMMUNE 2015 - 2017.