PLANLEGGINGSDAGER 2018-19

Her vil de til enhver tid fastsatte planleggingsdagene ligge tilgjengelig:

BARNEHAGEÅRET 2017/2018

24. januar - 2018 

18. mai 2018

 6.juli 2018

 

BARNEHAGEÅRET 2018/2019

3.september 2018

5. november 2018

7. februar 2019

31. mai 2019

1 dag "holdes igjen" - med forbehold til kurs

Dessverre samsvarer ikke datoene med skolenes planleggingsdager, det er fordi jeg ikke kan påvirke kommunens planlegging av kompetanseheving for barnehager. Men her kan dere se vårt dokument som styrer endel av våre planleggingsdager, vi velger nok ikke at alle deltar på alt, men jeg gjør et relevant utvalg med tanke på barne- og personalgruppa som til enhver tid er hos oss.

 Kompetanseplan Arendal kommune 2018-2020