Virksomhetsplan

Her finner du Gullungen barnehages virksomhetsplan, som kun deles ut ved oppstart i barnehagen. Her ligger all info som du måtte trenge mht til barnehageplassen deres hos oss. Det gjelder både vedtekter, info om bleieavtale, sykdom, planlegging osv...