Agder Prosjektet

Da har vår ansatte vært på første samling i Agder prosjektet. hun er godt i gang med å prøve ut og lage ulike oppgaver som skal jobbes med sammen med barna.

Fakta om Agderprosjektet

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Det pedagogiske fundamentet er «lekbasert læring» (playful learning). Kjerneområder i førskoleopplegget er sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk.

Barnehager på Agder skal være med på å utvikle og prøve ut førskoleopplegget.

 

Agderprosjektet