REALFAG I BARNEHAGE

Jeg var på en samling for barnehagene i Arendal kommune vedrørende "Realfag i barnehage", og vil gjerne dele noen tanker med dere om dette.